Niet verzekerde zorg 2014

Niet alle zorg die het ziekenhuis levert en in rekening brengt, maakt deel uit van het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een voorbeeld hiervan is het scleroseren van spataderen.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) geeft aan of zorg die schuilgaat achter een zorgactiviteit wel of geen deel uitmaakt van het basispakket. Indien de behandeling niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dient u zelf de rekening te betalen.

 

Afspraken voor behandelingen in het kader van niet verzekerde zorg kunt u plannen via 088-250 5055.